University of Ljubljana / Univerza v Ljubljani -University Web
University of Maribor / Univerza v Mariboru -University Web
University of Primorska / Univerza na Primorskem -University Web
University of Nova Gorica / Univerza v Novi Gorici -University Web
Jožef Stefan International Postgraduate School Ljubljana / Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana -University Web
Faculty of Management Koper / Fakulteta za management Koper -University Web
Faculty of Information Studies in Novo Mesto / Fakulteta za informacijske študije -University Web
Bled School of Management -University Web
Alma Mater Europaea (European Study Center Maribor / Visokošolski zavod ESM) -University Web
International School for Social and Business Studies Celje / Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje -University Web
Euro-Mediterranean University Portorož -University Web
Faculty of Tourism Studies Portorož Turistica -University Web
Faculty of Government and European Studies Kranj New University / Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze -University Web
DOBA -University Web
GEA College of Entrepreneurship Piran -University Web
Faculty of Commercial and Business Sciences Celje / Fakultete za komercialne in poslovne vede Celje -University Web
School of Advanced Social Studies in Nova Gorica / Fakulteta za uporabne družbene študije -University Web
College of Health Sciences Slovenj Gradec / Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec -University Web
European Faculty of Law Nova Gorica New University / Evropska pravna fakulteta Nove univerze -University Web
Academia -University Web
Faculty of Design / Fakulteta za dizajn (Academy of Design Ljubljana) -University Web
Graduate School of Humanities / Institutum Studiorum Humanitatis Ljubljana -University Web
Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto / Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu -University Web
Faculty of Health Care Angele Boskin / Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin -University Web
College of Services Ljubljana / Visoka sola za storitve Ljubljana -University Web
Environmental Protection College Velenje / Visoka šola za varstvo okolja -University Web
University of Novo Mesto / Univerza v Novem Mestu -University Web
College of Accounting Ljubljana / Visoka šola za računovodstvo -University Web
Institute and Academy of Multimedia IAM -University Web
Catholic Institute Faculty of Business Studies -University Web
Faculty of Industrial Engineering Novo Mesto / Fakulteta za industrijski inženiring Novo Mesto -University Web
Jána Albrech Music and Art Academy -University Web
Faculty for Polymer Technology / Fakulteta za tehnologijo polimerov -University Web
Health College in Celje / Visoka zdravstvena šola v Celju -University Web
IBS International Business School / Mednarodna poslovna šola -University Web
Faculty of Media Ljubljana / Fakulteta za medije -University Web
Ekonomska šola Novo mesto -University Web
MLC Fakulteta Ljubljana -University Web
College of Visual Arts Ljubljana Arthouse -University Web
Higher School of Economy Celje / Višja Ekonomska šola Celje -University Web
Academy of Visual Arts Ljubljana / Inštitut AVA Akademija za vizualne umetnosti Ljubljana -University Web
B2 College of Business Sciences / B2 Visoka šola za poslovne vede -University Web
Faculty of Health Sciences Novo Mesto / Fakulteta za zdravstvene vede -University Web
Fizioterapevtika Higher Education Institution -University Web
Faculty of Business and Administrative Sciences Novo Mesto / Fakulteta za poslovne in upravne vede -University Web
Faculty of Mechanical Engineering Maribor / Fakulteta za strojništvo Maribor -University Web
New University / Nova Univerza -University Web
DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor -University Web
Faculty of Mechanical Engineering Novo Mesto / Fakulteta za strojništvo -University Web
Landscape Governance College Grm Novo Mesto / Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto -University Web
I VITES Institute of High Technology and Systems / I VITES Inštitut za visoke tehnologije in sisteme -University Web