Comenius University in Bratislava / Univerzita Komenského v Bratislave -University Web
Technical University of Košice / Technická univerzita v Košiciach -University Web
Slovak University of Technology in Bratislava / Slovenská technická univerzita v Bratislave -University Web
Pavol Jozef Šafárik University in Košice / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach -University Web
University of Žilina / Žilinská univerzita v Žiline -University Web
Slovak University of Agriculture in Nitra / Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre -University Web
University of Constantinus the Philosopher in Nitra / Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre -University Web
Matej Bel University in Banská Bystrica / Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici -University Web
Technical University in Zvolen / Technická univerzita vo Zvolene -University Web
Slovak Medical University in Bratislava / Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave -University Web
University of Economics in Bratislava / Ekonomická univerzita v Bratislave -University Web
University of Trnava / Trnavská univerzita v Trnave -University Web
University of Prešov / Prešovská univerzita v Prešove -University Web
University of St Cyril and Methodius of Trnava / Univerzita sv Cyrila a Metoda -University Web
Catholic University in Ružomberok / Katolícka univerzita v Ružomberku -University Web
University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice / Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach -University Web
Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín / Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencíne -University Web
Pan European University (Bratislava School of Law) / Paneurópska vysoká škola -University Web
Academy of Fine Arts and Design Bratislava / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave -University Web
Academy of Performing Arts in Bratislava / Vysoká škola múzických umení -University Web
College of Management in Trenčín / Vysoká škola manažmentu City University of Seattle -University Web
College of Public Administration Economics and Management / Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave -University Web
St Elizabeth College of Health and Social Work in Bratislava / Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv Alžbety v Bratislave -University Web
General Milan Rastislav Štefánik Armed Forces Academy in Liptovský Mikuláš / Akadémia ozbrojených síl gen M R Štefánika v Liptovskom Mikuláši -University Web
Academy of Arts in Banská Bystrica / Akadémia umení v Banskej Bystrici -University Web
J Selye University / Univerzita J Selyeho / Selye János Egyetem -University Web
Security Management College in Košice / Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach -University Web
Bratislava International School of Liberal Arts / Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií -University Web
International Business College ISM Slovakia in Prešov / Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove -University Web
Police Academy in Bratislava / Akadémia policajného zboru v Bratislave -University Web
Central European College in Skalica / Stredoeurópska vysoká škola v Skalici -University Web
Vysoká škola Danubius (Vysoká škola v Sládkovičove) -University Web
DTI University -University Web
College of International and Public Relations Prague / Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha -University Web
Vysoká škola Hochschule Fresenius -University Web
Academia Medica Bratislava / Akadémia médií -University Web