Vilnius University / Vilniaus universitetas -University Web
Vilnius Gediminas Technical University / Vilniaus Gedimino technikos universitetas -University Web
Vytautas Magnus University / Vytauto Didžiojo universitetas -University Web
Lithuanian University of Health Science (Kaunas University of Medicine, Veterinary Academy) / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Kauno Medicinos Universitetas) -University Web
Kaunas University of Technology / Kauno technologijos universitetas -University Web
Klaipėda University / Klaipėdos universitetas -University Web
Mykolas Romeris University / Mykolo Romerio universitetas -University Web
Siauliai University / Šiaulių universitetas -University Web
Aleksandras Stulginskis University (University of Agriculture) / Aleksandro Stulginskio Universitetas -University Web
Lithuanian University of Educational Sciences (Vilnius Pedagogical University) / Lietuvos edukologijos universitetas -University Web
Lithuanian Sports University / Lietuvos Sporto Universitetas -University Web
ISM University of Management and Economics / ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas -University Web
LCC International University / LCC tarptautinis universitetas -University Web
European Humanities University / Europos Humanitarinis Universitetas -University Web
Vilnius Academy of Fine Arts / Vilniaus dailės akademija -University Web
Vilnius University of Applied Sciences / Vilniaus kolegija -University Web
Lithuanian Academy of Music and Theatre / Lietuvos muzikos ir teatro akademija -University Web
Studiju kokybes vertinimo centras -University Web
Kaunas College / Kauno Kolegija -University Web
Kazimiero Simonavičiaus University -University Web
University of Applied Social Sciences / Socialinių mokslų kolegija -University Web
General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania / Lietuvos karo akademija -University Web
Alytus College / Alytaus kolegija -University Web
Klaipėda State College / Klaipėdos valstybinė kolegija -University Web
Panevėžys College / Panevėžio kolegija -University Web
Vilnius Business College / Vilniaus verslo kolegija -University Web
Vilnius College of Technologies and Design / Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija -University Web
Utena College / Utenos kolegija -University Web
North Lithuania College / Šiaurės Lietuvos kolegija -University Web
Šiauliai State College / Šiaulių valstybinė kolegija -University Web
Vilnius Co-operative College / Vilniaus kooperacijos kolegija -University Web
Marijampolė College / Marijampolės kolegija -University Web
Kaunas College of Forestry and Environmental Engineering / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija -University Web
Vilnius International School of Law and Business / Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla -University Web
Vilnius College of Design / Vilniaus dizaino kolegija -University Web
Kaunas Technical College / Kauno technikos kolegija -University Web
Lithuania Business College / Lietuvos verslo kolegija -University Web
Lithuanian Maritime Academy / Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -University Web
Kolping College / Kolpingo kolegija -University Web
Vilnius St Joseph Seminary / Vilniaus šv Juozapo kunigų seminarija -University Web
V A Graičiūnas Higher School of Management / V A Graičiūno aukštoji vadybos mokykla -University Web
St Ignatius of Loyola College / VšĮ Švento Ignaco Lojolos kolegija -University Web
Telšiai Bishop Vincentas Borisevičius Priest Seminary / Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija -University Web