Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti -University Web
Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti -University Web
ADA University (Azerbaijan Diplomatic Academy) -University Web
Khazar University / Xəzər Universitəsi -University Web
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti -University Web
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti -University Web
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası -University Web
Baku Engineering University (Qafqaz University) -University Web
Azerbaijan University of Languages -University Web
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti -University Web
Azerbaijan State University of Oil Industry -University Web
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti -University Web
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi -University Web
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı -University Web
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti -University Web
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti -University Web
Nakhchivan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu -University Web
Azerbaijan State Agrarian University / Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti -University Web
Baku Business University -University Web
Lankaran State University -University Web
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti -University Web
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti -University Web
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti -University Web
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti -University Web
Azerbaijan Academy of Public Administration -University Web
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası -University Web
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti -University Web
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası -University Web
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti -University Web
Baku Slavic University -University Web
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası -University Web
Western Caspian University -University Web
National Aviation Academy -University Web
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti -University Web
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti -University Web
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors A Aliyev -University Web
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti -University Web
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası -University Web
Azerbaijan State Academy of Fine Arts -University Web
Baku Branch First Moscow State Medical University I M Sechenov -University Web
Mingachevir State University -University Web
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti -University Web
Azerbaijan High Military School / Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi -University Web
Academy of Choreography -University Web
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası -University Web
Nakhchivan State University -University Web
Mingachevir Polytechnic Institute / Mingecevir Politexnik Institutu -University Web